Access Bars:

"Když se dotyk stává transformací mysli."

Zpět na stránku Novinky

Jak se propojit se svým tělem

Žijeme ve světě, kde rychlost a uspěchanost často vedou k tomu, že jsme ztraceni v myšlenkách – v myšlenkách na minulost nebo obavách o budoucnost. V této hektické realitě velmi často zapomínáme na své skutečné já, na to kdo skutečně jsme. Bohužel také zapomínáme, že máme těla, která nás nesou životem a že tato těla mají své touhy, přání a potřeby. Zapomínáme na to, že bez našich těl na této planetě nemůžeme fungovat!

Když jim nenasloucháme, může nám to pobyt v nich razantím způsobem zkrátit nebo znepříjemnit. Je to to, co skutečně chcete?

„Co kdyby zahájení komunikace s vaším tělem mohlo být začátkem nejlepšího přátelství ve vašem životě?“

Je možné, že tělo se s Vámi všemožně snaží komunikovat již dlouho! Co by se stalo, kdybyste naslouchali?

U komunikace s tělem je to podobné, jako u komunikace s nemluvňaty či s lidmi, kteří nehovoří stejným jazykem… Je to jejich ENERGIE, kterou se snažíme vnímat z jejich sdělení a zároveň je to naše energie, kterou jim odpovídáme. A stejně tak s námi hovoří naše tělo – pomocí energie.

Stačí naslouchat a ptát se a naslouchat!

Jenže…!!!

Zjistila jsem, že mnoho lidí vůbec neví, co si pod pojmem vnímání a naslouchání energii má představit a jak rozumět její řeči. Neví, kde a jak vůbec začít!

Základy komunikace s naším tělem

Jak může být dech dalším krokem k propojení s tělem?

Nadechněte se a vydechněte! Cítíte, jak dech proudí Vašimi nosními dírkami (jé já mám nosní dírky 😊), prochází oblastí krku do Vašich plic. Cítíte, jak se bránice při nádechu stlačuje dolů (měla by), jak se Vám roztahuje dolní část hrudního koše a při výdechu jde bránice nahoru a celý střed těla se jemně jako korzet utahuje a tím dělá oporu Vaší páteři?

Paráda! Jestli jste alespoň něco z toho cítili, máte tělo! 🤩 Gratuluji! 🤩 A pokud jste si výše uvedené vyzkoušeli, tak jste si také mohli všimnout, že se zastavil tok všech myšlenek. Chvíli bylo ticho! Chvíli jste byli tady a teď!

Co když takovýchto propojení můžete zažívat mnohem více a díky tomu postupně porozumět tomu, co se ve Vašem těle děje, co Vám tím tělo sděluje? Co když takovým propojením spolu s vědomým dechem a kladením tělu otevřených otázek můžete spoustu z toho, co Vám v těle neslouží propustit, změnit, zničit či přetvořit?

Mimochodem, věděli jste, že…

…dýchání má vliv na aktivaci našeho hlubokého stabilizačního systému. Pokud chceme mít pevnou a funkční páteř a pevný střed těla, je třeba začít spolu s dechem! 😤 Funkční dech také ovlivňuje náš kardiovaskulární, hormonální, lymfatický i nervový systém… – takže ve zkratce VŠE v našem těle!

…dýchání může být i nástrojem pro otevření energie v našem těle. Praktikování specifických dýchacích cvičení může pomoci uvolnit energetické bloky a podpořit průtok životní síly.

…zapojení dechu do fyzické aktivity může posílit propojení s naším tělem. Během cvičení se zaměřte na synchronizaci dechu s pohyby těla. Tato symbióza vám umožní prožívat fyzickou aktivitu jako harmonický tanec.

…dech může sloužit jako most k vnímání našich emocí, pocitů a vjemů. Když se vědomě soustředíme na dech, můžeme rozpoznat, jaké emoce se v nás probouzejí. Dech nám poskytuje prostor pro pozorování našich vnitřních stavů s nadhledem.

…zahrnutí dýchací praxe do každodenního rituálu může být klíčem k trvalému propojení s vlastním já, posiluje naše propojení s tělem a umožňuje nám žít plným životem.

Jaký vliv má dech na Váš vnitřní svět?

Zvažte věnování času prozkoumání této otázky a objevení síly propojení s vlastním tělem pomocí dechu.

Tajemství dechu aneb dýcháním k sobě je nově vzniklá událost, která se bude konat v První solné jeskyni Opava, Na Rybníčku 56, a to každý čtvrtek od 18 hodin. Pro více informací nebo rezervaci místa využijte kontaktní formulář nebo telefonní kontakt.

Ludmila Klímková avatar