Access Bars:

"Když se dotyk stává transformací mysli."

Zpět na stránku Novinky

Co když to jde jinak?

Očekávání, domněnky, následné posuzování, zda „to“, „ten“ nebo „ta“ zapadá do našich „tabulek“. Hodnotíme zda, je to správně nebo špatně.

Kolik energie nás to stojí? Kolik vztahů to zabíjí? Kolik radosti to ukrádá ze života? Kolik těžkostí to naopak do života přináší?

Co když to tak být nemusí? Co když existuje i něco jiného než dobře a špatně? Co když se díky těmto kritériím uzavíráme před dalšími možnostmi, které by mohly existovat, kdybychom se jim otevřeli?

Co se za tím skrývá? Vnímám tam touhu po dokonalosti, touhu zapadnout do kritérií tohoto světa, touhu nebýt jiný a nemít věci jinak. Co se skrývá za tímto? Je to obrana? Je to snaha nebýt jiný, divný a tím se uchránit před soudy ostatních?

Během života jsme nakoupili spoustu domnělých pravd, úhlů pohledů na to, co a jak by mělo být, abychom byli správně, abychom něčím byli, abychom „něco“ dokázali, aby si někdo o nás „něco“ neřekl a podobné další z mého úhlu pohledu nesmysly. Tento přístup je v dnešním světě tak zakořeněný, že posuzování včetně domněnek je téměř jako reflex. Někdo něco řekne a mozek okamžitě startuje kolečko posuzování a škatulkování. A tím – POZOR – tvoříte svou vlastní realitu!

Ano!!! Váš úhel pohledu vytváří Vaši realitu. Úhel pohledu druhých vytváří jejich realitu.

Co z toho plyne? Pohled druhých, jejich domněnky a očekávání nemají s námi osobně vůbec nic společného. Je to jejich realita, jejich svět! My jsme na tento svět nepřišli proto, abychom naplňovali něčí očekávání a vešli se do jejich tabulek a kritérií.

Stejně tak to ovšem platí obráceně! Nikdo tu není proto, aby naplňoval naše potřeby, naše očekávání a vešel se do naší krabičky s našimi kritérii.

Jenže co s tím?

Jak s tím pracovat? Jak se vymanit z toho kolečka? Jak se zbavit tohoto reflexu?Jak s tím pracovat? Jak se vymanit z toho kolečka? Jak se zbavit tohoto reflexu?

Kolik lehkosti toto uvědomění může přinést do našich životů?

I s těmito tématy můžeme pracovat při terapii Access Bars nebo při samostatné facilitaci (koučování). Kombinace slovní facilitace s doteky Access Bars urychluje uvolnění bloků, napětí, starých vzorců myšlení, které brání otevření prostoru a novým možnostem.

Ludmila Klímková avatar