Access Bars:

"Když se dotyk stává transformací mysli."

Co je Access Bars?

access bars

Access Bars je jednoduchá, ale účinná metoda, která pomáhá uvolnit stres, napětí a negativní emoce z našeho těla a mysli. Celá metoda spočívá v působení na konkrétní body na hlavě, díky který se zacílí oblasti psychiky.

Více info

Účinky terapie Access Bars

Už v rámci samotné terapie Access Bars můžeme pozorovat samotné účinky této metody. Vlivy terapie ale pokračují také po skončení terapie samotné. Mezi nejčastěji pozorované účinky můžeme zařadit těchto několik níže uvedených.

Uvolnění stresu

Zmírnění únavy

Nastarování samoléčebných procesů v těle

Úleva od migrén a bolesti hlavy

Zmírnění úzkostí a depresí

Zklidnění hyperaktivity dětí

Jak terapie Access Bars probíhá?

access bars

Access Bars je jako jemný dotyk křídel motýla, který dokáže vyvolat bouři pozitivních změn v našem životě! Pomocí jemného dotyku 32 specifických bodů na hlavě uvolňujeme omezení a bloky, které nás brzdí a omezují v našem životě. Jakmile jsou tyto body aktivovány dotykem, začínají uvolňovat energii a odbourávat energetické bloky, které jsou spojeny s danými oblastmi života. To může vést ke změně a uvolnění omezených myšlenek, emocí a vzorců chování, které nás omezovaly. Lidé mohou začít vnímat větší lehkost, jasnost a rozšíření možností ve svém životě.

To vše s minimálním úsilím a maximálním pohodlím.
Relaxace na lehátku probíhá 60 - 75 minut!

Více info

Služby

V Access Bars se nezaměřuji pouze na samotné terapie Access bars, ale také pořádám kurzy Access bars, kde se sami můžete naučit tuto terapii praktikovat. Mimo to pak pořádám také různé akce a setkání s tématikou, kde se mohou potkávat podobně ladění lidé.

access

Access bars

Metoda Access bars je založena na působení na různé body na hlavě, díky čemuž dochází k napojení se na různé bloky, které mohou být vědomé i nevědomé a díky jejich zvědomění lze s nimi následně pracovat a uvolňovat.

Více info
udalosti

Akce/Události

V rámci praxe Access bars pořádám akce s touto tématikou pro podobně smýšlející lidi. Podstatou je se navzájem inspirovat a podělit se o své zkušenosti z různých oborů. Případně si mnohdy také přímo vyzkoušet metodu Access bars.

Více info
semináře

Kurzy

Vzhledem k tomu, že jsme dosáhla potřebné certifikace pro předávání této metody dál, pořádám také Access bars kurzy, kde vás naučím Access bars přímo praktikovat na druhých. V návaznosti na absolvování kurzu obdržíte také certifikát o absolvování.

Více info

O mně

Jmenuji se Ludmila Klímková. Jsem maminkou dvou dětí, partnerka, osobní koučka. V rámci Access Consciousness jsem certifikovaná praktikantka a facilitátorka metody Access bars.

Více info
O mně